İş Zekası

İş Zekası Uygulamaları kurumların geleceğe yönelik stratejilerinin başarısını artırmak için verinin toplanmasını, depolanmasını, analizini ve bu veriler ile planlama yapılmasını sağlayan uygulama ve teknolojiler bütünüdür. Seven Gates Interactive Technologies, kurumların operasyonel süreçleri sonrası analize, raporlamaya, modellemeye, iş sonuçlarını daha iyi, daha hızlı, daha kolay anlamaya ve ileriye dönük tahminler yapmaya odaklı analitik iş çözümleri sunar. Seven Gates Teknoloji Danışmanlığı'nın İş Zekası alanın da sunacağı danışmanlık ile ihtiyaç duyduğunuz bilgiye, ihtiyaç duyduğunuz anda, doğru formatta ulaşabileceksiniz.

İş Zekası Uygulamaları Kurumunuza Neler Kazandırır?

  • İş sonuçlarınızı daha iyi, hızlı, kolay analiz edersiniz.
  • Farklı kaynaklardan toplanan çeşitli verileri içeriği zengin raporlara dönüştürerek, karar verme hızınızı artırırsınız.
  • Görsel anlamda ilgi çekici ve kolay okunabilir raporlar elde edersiniz.
  • Geleceğe yönelik tahminlerinizi somut veriler üzerinden en doğru şekilde yaparsınız.
  • Verilerinizi hedeflerinize uygun olarak seçeceğiniz veri ambarı çözümleri ile, çok boyutlu analizi olanaklı kılacak biçimde paylaştırırsınız.