Бизнис трансформациите на 7Gates ги соединува бизнисот со информатичките технологии, и со тоа помага да ја институционилизирате вашата стратегија, да дизајнирате идни оперативни модели и да управувате со промени сите области.

Производи

Нашата компанија е дизајнирана со идеја за обезбедување на недостатоци и можности во областите на специјализацијата на нашите потрошувачи како додадена вредност за нив по вертикализација со секторски производи со производите што ги нудиме.

Odoo

Odoo (претходно OpenERP), е софтвер за ресурс менаџмент (ERP) којшто се користи во сите основни функции на бизнисите како што се Продажба, купување, менаџирање со односи со клиенти (CRM), менаџирање со проекти, менаџирање со складишта/инвентари, менаџирање со производствени ресурси (MRP), сметководство, менаџирање со човечки ресурси и се користи во сите сектори.

Повеќе информации

Универзитетски менаџмент систем

UNIGATE® е голем Универзитетски менаџмент систем којшто е развиен за академски институции и универзитети. Од мигот на воспоставување прв контакт со студентот конкурент, за време на студиите па се до постапките по дипломирање, покрај сите академски постапки коишто ќе се реализираат, овој систем како универзитетски ЕРП систем овозможува сиот циклус на институцијата од академски, финансиски и административен аспект да се води само со едно софтверско решение.

Повеќе информации

Институционално Систем за управување со патувања

За да се адаптирате на одржливи, и институционални политики свесни за трошоци, вашиот патувачки циклус водете го 7Gates Corporate Travel Suite којшто го олеснува патувањето за вашите вработени.

Повеќе информации

Omni Channel

Со Omni Channel е-трговија, можете лесно да управувате со вашата онлајн и офлајн продажби, а во исто време да имате можност да го контактирате вашиот клиент на секој канал со сите решенија за деловна интелигенција и платниот систем.

Повеќе информации

Нашите Референци