Нашите вредности

ФОКУСИРАНОСТ КОН КЛИЕНТИ

Нашиот успех доаѓа од извонредните услуги од страна на 7Gates и длабокото сфаќање на нашите клиенти за коишто гарантираме дека ќе им дадеме вредност.

ЖЕЛБА

Нашиот успех доаѓа од извонредните услуги од страна на 7Gates и длабокото сфаќање на нашите клиенти за коишто гарантираме дека ќе им дадеме вредност.

ЗАКЛУЧОК ФОКУСИРАНОСТ

Ја прифаќаме одговорноста индивидуално за гаранциите коишто ги даваме, и го почитуваме начелото да полагаме сметка за резултатите.

ВОЛЈА

Индивидуално и заедно сакаме да бидеме повеќе од тоа што сме денес, и да го направиме подоброто од тоа што го правиме денес.

ЛИДЕРСТВО

Во покажување на нашата праведност и користењето на вистините, поддржувачи сме на нашата искреност водејќи ве во првите редови. Создаваме средина на позитивни промени градена врз соработка и доверба.

СОВРШЕНСТВО ВО ПРИМЕНА

Инсистираме за совршенство во се што го правиме за нашите клиенти и за нас самите, се бориме и лидерите на секторите да го усвојат истото.