SaaS Апликации

Software as a Services или накратко SaaS, е обезбедување на софтверската апликација како услуга преку интернет. Наместо да се инсталира еден софтвер во вашиот систем и редовно да се управува и одржува, се ослободувате од комплицирано управување со софтвери и опрема, и преку интернет стигнувате до посакуваната софтверската апликација. SaaS апликациите функционираат во серверите на провајдерот, и со тоа процедурите за пристапување до аплкацијата којашто содржи безбедност, употребливост и перформанс ги води провајдерот на услугата.

Software as a Service – Софтвер како услуга - со неговите придобивки како ниска цена, брзо ставање во употреба на апликацијата, широка флексибилност и продуктивност кај вработените, многу брзо се прифаќа особено во институционалните примени како менаџирање со односи со клиенти, менаџирање на продажба, и менаџирање со човечки ресурси, и станува дел од ИТ стратегиите на институциите.

SaaS и Облак решенијата, ви ндат подобар модел за пристап во придонесите на иновациите коишто не се можни кај десктоп софтверски решенија и високите перфомански, модел којшто ќе ви ја промени работата и информатичките технологии.

Предностите на SaaS

  • Пристапуваќи во економијата на обем и апликацијата ја пренесува во облак а на тој начин ги намалува трошоците за функционирање и одржување.
  • Ги отстранува трошоците за опрема и инфраструктура потребни за ставање во функција на софтверската апликација.
  • Трошоците за системско функционирање (работна сила, енергија и сл) се сведуваат на нула.
  • Трошоците за ажурирање и одржување на софтверот се сведуваат на нула.
  • SaaS овозможува деловни партнерства со проширување на користењето на услугите на својот екосистем, со директни или индиректни канали (добавувачи, клиенти, деловни партнери итн.).
  • Институционалните SaaS апликации како дел од ИТ архитектурата, ја развива операцијата и ги намалува трошоците.
  • Работејќи заедно со социјалните мрежи, овозможува да стекнете искуства на клиенти и да имате 360° клиентска перспектива.