За нас

7Gates Interactive Technologies, спојувајќи ги технолошките и секторските знаења коишто ги поседува на индивидуално и институционално ниво со иновативните вештини, развива технолошки апликации коишто го разубавуваат животот и ги заживуваат истите. Правењето на подоброто од она што е направено, откривање на никогаш неискусеното, ставање во функција на незамисленото и насочувањето на клиентите со поглед далеку од денешниот, стнаа неразделни делови на нашата работа во ова кратко време.

Со нудење на брза, безбедна, ефикасна и достапна технологија, обидувајќи се меѓусебната интеграција на вашите интеринституционални процеси да ги издигнеме на највисоко ниво, со решенијата што ги произведуваме, вашите клиенти, добавувачи и стратешки соработки ги додаваме на процесите и развиените апликации. Како 7Gates екипа, работењето и произведувањето со многустрани, мултинационални, мултијазични и интердисциплинарни пристапи, го гледаме како светло коешто ни го осветлува патот.

Поаѓајќи од потребата за фокусирање на нашите кленти-партнери кон главните работи за постигнвање на конкурентна предност, со користење на надворешни ресурси, ги дефинираме користите коишто сакаат директно да ги добијат и даваме услуга со највисок квалитет. Во револуционерните иновативни процеси и во прокети за бизнис трансформација продолжуваат нашите опфатни услуги, додека за сектори како транспорт, здравство, туризам и образоване кон коишто сме вертикално фокусирани, нудиме специјални решенија.

Како единствен овластен партнер за решенија во Odoo, којшто е платформа за бизнис апликација со отворен код, реализираме ЕРП (Институционално менаџирање со ресурси) интеграции на сите бизниси од најмали до најголеми.

Е-трансформацијата којашто зазема место во светот на бизнисот и во нашите јавни институции, со себе ги носи и најновите бизнис можности и нови шанси. Со овие услуги го зголемуваме светот на бизнисот и квалитетот на животот, и тоа не прави горди како екипа.