Облак услуги

Порастот на мобилноста, мобилните апарати и социјалните мрежи, одново го оформи меѓусебното влијание помеѓу клиентот и вработениот.

Во исто време, светот на бизнисот брзо како никогаш досега своите производи ги пласира на пазарот и го исксува притисокот на контролирање на трошоците. Блак информатиката, овозможува институциите да ја добијат технологијата како услуга; конкурентската динамика го подигнува нивото коешто овозможува конкурентност на новоформираните фирми спроти глобалните џинови, и Облак го претвора во клучен поим којшто го олеснува високиот перформанс на институциите.
Ниската цена, флексибилноста и создавањето на нов проток на приходи на Облак, го претвора во технологија којашто се одбира за висок перформанс. Меѓутоа, Облак умее и повеќе од тоа. Со Облак технологии;
  • Клиентите и вработените секогаш и секаде ги држи во врска.
  • Со висока аналитика овозможува подобро да ја сфтатите вашата институција.
  • Ги отстранува орагизационите граници.
  • Ги забрзува новите производи и услуги.