Институционално Систем за управување со патувања

Со автоматските процеси коишто помагаат во имплементацијата на институционалните и законските политики, штедите моментано и постојано. За да се адаптирате на одржливи, и институционални политики свесни за трошоци, вашиот патувачки циклус водете го 7Gates Corporate Travel Suite којшто го олеснува патувањето за вашите вработени.

Постоечката политика за патување на вашата фирма ја анализирате и повтроно ја дефинирате.

Сите фази на менаџирањето со патувања, ги поврзувате меѓусебно со политички фокусирани процеси коишто течат по една линија.

Со веб и мобилни апликации ја зголемувате продуктивноста за оној што патува и менаџерот на патувањето. Со извештаите за трошоци и панел за известување, можете да ја зголемите видливоста на трошоците за патување. Со брза рекогниција и циклус на враќање, се намалуваат трошоците за менаџирање.

Зголемете ја складноста со поддршката за законските потреби за патување ширум светот.

Фирми за менаџирање на патувања

  • Правите специјални попусти на институциите.
  • Автоматски ги завршувате постапките за рекогниција и плаќање.
  • Може да применувате различни правила и текови за различни клиенти.
  • Преку порталот на клиенти, овозможувате моментално следење и проток на информации.
  • Преку развиената аналитика, правите цврсти рапортирања и овозможувате вашиот клиент да стигне до сите финансиски детали.